Close

Nyheter

Laboratoriet

Ønsker du blodprøver nå du har legetime, må legetimen være før 13.40 og fredag før 11.00. Det kan forekomme at laboratoriet må være stengt pga. redusert bemanning. Avtal ALLTID time på laben og kom ikke uanmeldt så unngår du, at vi må be deg å komme en annen dag.

Read More

E-konsultasjon med vikarlegen

Du kan sende E-konsultasjon, Reseptbestilling,  E-kontakt og Timeønske  til din fastlege dr. Formo , som vil bli besvart av resepsjonen og vikarlegen. Det er ikke mulig å bestille time direkte bare som timeønske.

Read More

E-Konsultasjon

Alternativ til en vanlig legetime. Svarfrist 5 dager. Send medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig . NB: Tjenesten er IKKE for resepter, timebestillinger eller akutte henvendelser. Svarfrist er 5 dager. Du betaler for denne tjenesten som for en vanlig legetime. Obs: Kveldstakster må påregnes

Read More