Close

10. oktober 2023

Laboratoriet

Ønsker du blodprøver nå du har legetime, må legetimen være før 13.40 og fredag før 11.00.

Det kan forekomme at laboratoriet må være stengt pga. redusert bemanning.

Avtal ALLTID time på laben og kom ikke uanmeldt så unngår du, at vi må be deg å komme en annen dag.