Close

Informasjon

Digitale tjenester

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Gjelder IKKE akuttimer. Vi tilbyr timebestilling, fornying av resepter, E-kontakt for korte spørsmål til legesekretær og E-konsultasjon – se ekstra info. Vår pasientkommunikasjon går via HELSENORGE.NO    

Read More

E-Konsultasjon

Alternativ til en vanlig legetime. Svarfrist 5 dager. Send medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig . NB: Tjenesten er IKKE for resepter, timebestillinger eller akutte henvendelser. Svarfrist er 5 dager. Du betaler for denne tjenesten som for en vanlig legetime. Obs: Kveldstakster må påregnes

Read More