Close

3. april 2017

Digitale tjenester

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Gjelder IKKE akuttimer.

Vi tilbyr timebestilling, fornying av resepter, E-kontakt for korte spørsmål til legesekretær og

E-konsultasjon – se ekstra info.

Vår pasientkommunikasjon går via HELSENORGE.NO