Close

16. desember 2021

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Følgende bør testes:

 1. Ved symptomer
  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.
 1. Ved kjent eksponering
  • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
  • Øvrige nærkontakter
  • Personer som får varsel i «Smittestopp».
 1. Ved innreise
 1. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.
  • Jevnlig testing i enkelte miljøer.
 2. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.

Utfyllende informasjon om de ulike gruppene lenger ned.

For testing ved symptom i forbindelse med vaksinasjon, se:

Covid-19 konsultasjoner og testing er gratis i det offentlige helsevesenet for alle som oppholder seg i landet, uavhengig av oppholdsstatus.

Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste med tvang, se også smittevernloven.